Home DIRECTIONAL CONTROL VALVES Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves 4/5 Port Air Operated Valve VSA

4/5 Port Air Operated Valve VSA

Description

Model/CAD Flow characteristics Applicable
cylinder size
A/B→EA/EB
C[dm3/(s·bar)] b Cv
VSA4x20 5.6 0.51 1.4 φ80
VSA4x30 9.6 0.17 2.4 φ100
VSA4x40 16 0.32 4.2 φ140
Features
  • Metal seal main valve construction

Các sản phẩm SMC được cung cấp bởi công ty TVP, đại lý SMC tại Việt Nam với mức giá tốt nhất có thể.